Madgera
 Eved
 Kodem
 Kaniti
 Agala
 Cabaim
 Yodim
 Menoim
 Olim
 Gag
 הדלי
 הדלי
 הדלי - כבאים
 הדלי - כבאים

.כל ניצוץ בעיר וגם בכפר
.הוא בשבילנו אויב בל יתואר
.ניצוץ מבעיר תמיד דליקות
.אותן צריכים אנחנו לכבות
.שריפות הן לא משמיים
.הכל מתחיל ונגמר בניצוץ

.כל היום אנחנו במצוד
.אחרי אויבים , גיצים ולהבות
.הם לא יצליחו לחמוק
.משיניהם של זרנוקי החוק
.עובדים מבוקר עד ערב
...להיות כבאי  זה בכלל לא פשוט אבל

.הכבאים עומדים  זקופים
.מתמידים בשליחותם
,כל ניצוץ , קטן , גדול
.ייעלם מן העולם

.כל אחד מוזמן להצטרף
.אשה ואיש וכל אויבי האש
.תמיד תהיה כאן עבודה
.נמצא תפקיד לכל איש ואישה
.תפקיד חשוב ומכריע
.מי שיבוא יתקבל בשמחה

.כל אחד ימצא מה לכבות
.אנחנו כבר נדאג למטלות
.אנחנו כלל לא נתנגד
.אם רק ירצה לצאת ולעודד
.יצא , יכיר את השטח
...להיות כבאי זב בכלל לא פשוט אבל

.כל ניצוץ שאנו מכבים
.מביא תמיד סיפוק חסר תקדים
.אין שום דבר שישתווה
.להצלחה בכיבויו של זה
.עובדים מערב עד בוקר
...להיות כבאי זב בכלל לא פשוט אבל

 הדלי

 Hadly

 Hadly - Cryptic Songs From The Red Bucket

 הדלי  - פופ חברתי קיומי לכל המשפחה

 email

Hadly.com

 מדגרה
 עבד
 קודם
 קניתי
 עגלה
 כבאים
 יודעים
 מנועים
 עולים
 גג